AC 1,5 PK

Daikin AC Daikin Urusara 7 STXZ35NV FTXZ Series
AC Daikin Urusara 7 STXZ35NV FTXZ Series

Kapasitas AC 1,5 PK

Daikin AC Daikin European Design STKJ35NVS/W FTKJ Series
AC Daikin European Design STKJ35NVS/W FTKJ Series

Kapasitas AC 1,5 PK

Daikin AC Daikin Premium Inverter STKM35SV FTKM Series
AC Daikin Premium Inverter STKM35SV FTKM Series

Kapasitas AC 1,5 PK

Daikin AC Daikin Star Inverter STKC35TV FTKC Series
AC Daikin Star Inverter STKC35TV FTKC Series

Kapasitas AC 1,5 PK

Daikin AC Daikin Flash Inverter STKQ35UV FTKQ Series
AC Daikin Flash Inverter STKQ35UV FTKQ Series

Kapasitas AC 1,5 PK

Sharp AC Sharp AH-XP13VXY J-Tech Inverter Wi-Fi Series
AC Sharp AH-XP13VXY J-Tech Inverter Wi-Fi Series

Kapasitas AC 1,5 PK

Gree AC Gree 12MOO3
AC Gree 12MOO3

Kapasitas AC 1,5 PK

Gree AC Gree 12C3E Low Watt Series
AC Gree 12C3E Low Watt Series

Kapasitas AC 1,5 PK

Gree AC Gree 12F1 Inverter Series
AC Gree 12F1 Inverter Series

Kapasitas AC 1,5 PK

Daikin AC Daikin Lite STV35CXV FTV Series
AC Daikin Lite STV35CXV FTV Series

Kapasitas AC 1,5 PK

Daikin AC Daikin Super Mini Split STC35NV FTC Series
AC Daikin Super Mini Split STC35NV FTC Series

Kapasitas AC 1,5 PK

Changhong AC Changhong CSC-12NVB2
AC Changhong CSC-12NVB2

Kapasitas AC 1,5 PK