AC 0,5 PK

Daikin AC Daikin Star Inverter STKC15TV FTKC Series
AC Daikin Star Inverter STKC15TV FTKC Series

Kapasitas AC 0,5 PK

Daikin AC Daikin Flash Inverter STKQ15UV FTKQ Series
AC Daikin Flash Inverter STKQ15UV FTKQ Series

Kapasitas AC 0,5 PK

Gree AC Gree 05MOO3
AC Gree 05MOO3

Kapasitas AC 0,5 PK

Gree AC Gree 05C3E Low Watt Series
AC Gree 05C3E Low Watt Series

Kapasitas AC 0,5 PK

Gree AC Gree 05F1 Inverter Series
AC Gree 05F1 Inverter Series

Kapasitas AC 0,5 PK

Daikin AC Daikin Lite STV15CXV FTV Series
AC Daikin Lite STV15CXV FTV Series

Kapasitas AC 0,5 PK

Daikin AC Daikin Super Mini Split STC15NV FTC Series
AC Daikin Super Mini Split STC15NV FTC Series

Kapasitas AC 0,5 PK

Daikin AC Daikin Breeze STP15AV FTP Series
AC Daikin Breeze STP15AV FTP Series

Kapasitas AC 0,5 PK

Changhong AC Changhong CSC-05NVB2
AC Changhong CSC-05NVB2

Kapasitas AC 0,5 PK

Midea AC Midea MSFC-05CRN01
AC Midea MSFC-05CRN01

Kapasitas AC 0,5 PK

Samsung AC Samsung R410A AR05NRFLDWKNSE
AC Samsung R410A AR05NRFLDWKNSE

Kapasitas AC 0,5 PK

Gree AC Gree Combo Split Series GWC-05CS-GWC-05CS
AC Gree Combo Split Series GWC-05CS-GWC-05CS

Kapasitas AC 0,5 PK